Fir rotund pt trimer

Fir rotund pt. trimer

Premium line + aluminiu

Modele si Dimensiuni

Fir rotund pt. trimer 2.7mm x 15m, ECO
Fir rotund pt. trimer 2.7mm x 90m, ECO
Fir rotund pt. trimer 2.7mm x 15m, Premium
Fir rotund pt. trimer 3.0 mm x 15m, Premium
Fir rotund pt. trimer 3.0 mm x 90m, Premium